Strategi & Affärsnytta

Dynamiska digitala strukturer.

Alla organisationer byter ibland inriktning, får nya verksamhetsmål eller på annat sätt nya förutsättningar att arbeta efter. Hur lång tid tar det innan de nya direktiven slagit igenom i arbetsprocesser och digital infrastruktur?

Vi på Noisy Cricket arbetar huvudsakligen enligt en enda devis. De digitala lösningar vi levererar ska vara så flexibla att de kan följa med våra kunders verksamhet den dagen de förändras. Och de kommer att förändras.

Tänk dig ett scenario där ett större företag arbetar med digitala medier på flera olika plan. Kanske finns det ett flertal olika applikationer som stödjer verksamheten internt, ett MPS-system, boknings-system, event-system, en publik webbplats, ett extranät för säljare eller vissa kundsegment, e-handelsplatser, information som exporteras från den interna organisationen ut till andra företag via nyhetsbrev, rss-flöden eller annat.

Tänk dig sedan att detta företags verksamhetsmål förändras. Bakgrunden kan vara politiska beslut, ekonomiska förutsättningar eller nya marknadsstrategier. Företagets ledning vill snabbt nå resultat och på ett smidigt sätt förändra sina digitala strukturer på ett sådant sätt att de fortsätter stödja verksamheten - men enligt de nya förutsättningarna.

Om man byggt upp sin verksamhet på en dynamisk, skalbar och modern plattform kan det lyckas. Det krävs förstås att själva arkitekturen är genomtänkt från början, med skalbarhet, s.k. "stateless"-opererande applikationer, gränssnitt och webbar, rätt arkitekturer och tekniska affärslager.

På Noisy Cricket tror vi att vi kan uträtta mycket för företag som lever i kontinuerlig förändring. Kort sagt, vi tror att vi kan förkorta tiden mellan företagsledningars beslut om verksamheten och den tidpunkt då hela verksamheten faktiskt HAR förändrats. Det skulle kunna liknas vid att vända en motorbåt jämfört med en oljetanker.

Noisy Cricket har både kunskapen, erfarenheten och verktygen som krävs. Om du fortfarande tror att modulbaserade systemlösningar är jättebra, eller att Content Management-system man kan installera från en cd-skiva löser ditt företags behov långsiktigt - slå oss en signal då. Vi kan berätta hur man gör nuförtiden istället.

Vi träffar dig gärna på ett möte, där vi helt förutsättningslöst och kostnadsfritt kan bolla idéer med varandra kring just dina behov.

Grafisk formgivning

Formgivning med syfte.

Grafisk formgivning för digitala medier liknar ingenting annat. Den som arbetar med denna typ av design måste behärska flera läror. Det är en utmaning i sig - ett stort nöje, men också en förbannelse.

Nästan alla som varit med om ett webbutvecklingsprojekt vet hur diskussioner kring den grafiska designen brukar gå. Många människor tycker väldigt många saker. Webbplatsen är ju någonting alla kan se, när som helst på dygnet, varifrån som helst i världen. Därför är det ju bra att alla är med och säger sitt. Eller?

En person som sysslar med formgivning för digitala medier känner precis som alla andra till trender och mode, skaffar sig influenser från kringliggande kulturer som konst eller arkitektur, behärskar kanske även layout från tryckt media och tidningslayouter. Jättebra.

Lägg därtill kunskap om hur information läses och mottages på nätet, de mönster efter vilka läsares ögon rör sig, vilka svenska skrivregler man med typografisk hjälp måste frångå, för att uppnå samma effekt som de skapar i tryckt form, informationsstrukturer, navigeringsprinciper, webbtypografi etc - då har vi nämnt en del av de saker en en webb-AD måste kunna utöver det vanliga.

En formgivare för webben måste även känna till hur tekniken som används fungerar. Annars går det inte att nå full effekt med sin design. Vad är det för skillnader om vi förverkligar design med Flash, Silverlight, Ajax, .Net eller så som man gjorde förr - med html? Allt detta måste man känna till,

När man slutligen konstaterar att designern också naturligtvis lärt sig allt om  hur kunden vill förbättra sin marknadsposition, tagit del av konkurrentanalyser och utforma riktlinjerna för ett helt grafiskt koncept -
då förstår man att våra designers på Noisy Cricket är väldigt duktiga människor. Naturligtvis måste de fortsätta att låta sig inspireras, hålla koll på trender och känna till all ny teknik.

Det är helt ok att tycka att "den blåa borde vara lite större", om man gör det av rätt anledningar. Annars har säkert våra designers och strateger redan en väl utarbetad plan för hur du som kund ska få bästa möjliga resultat av din investering.

Produkter & Tjänster

Noisy Cricket är en naturlig samarbetspartner som levererar anpassade lösning med webbteknik som verktyg.

Att tillsammans med våra kunder analysera och lösa deras behov är modellen som gäller för oss. Noisy Cricket konkurrerar därmed inte längre med argumenten att vi har bäst designers, eller de mest kompetenta teknikerna. Allt sådant är självklara verktyg som vi använder oss av för att tillsammans med våra kunder nå de strategiska målen.

Precis som vår egenutvecklade dynamiska plattform RX Server är ett verktyg. Den gör att vi kan utveckla event-system, mps-system, boknings-system, webbplatser, ehandels-system och appar så som kunden vill ha dem, utan begränsningar.